Business Process Management System

Czym jest BMPS?

Systemy BPMS to platformy pozwalające na zarządzenie procesami biznesowymi oraz przepływem zadań, optymalizacją i ich analizą. To często pierwszy krok w transformacji cyfrowej organizacji. BPMS to system elastyczny i łatwy w implementacji oraz modyfikacji. Jest na tyle prosty i intuicyjny, że zmiany wprowadzane mogą być przez uprzednio przeszkolonych użytkowników biznesowych.

Dla kogo jest BPMS?

Dla wszystkich organizacji, w których procesy biznesowe można poddać optymalizacji, gdzie wąskim gardłem są decyzyjność, a czas ma kluczowe znaczenie lub, gdy organizacja boryka się z obsługą złożonych procesów biznesowych, które są rozproszone w organizacji. Systemy BPMS są szczególnie istotne w organizacjach w których istnieje duża zmienność procesów biznesowych np. ze względu na system legislacyjny lub otoczenie dynamiczne otoczenie biznesowe. Z BPMS wdrażanie zmian jest przed wszystkim tańsze, szybsze i prostsze. Kluczową zaletą systemów BML jest możliwość tworzenia lub digitalizowania istniejących już procesów bez konieczności kodowania, wykorzystując uniwersalne moduły oraz znajomość samych procesów.

Przykładowe zastosowania

Wg. działów

 • Monitorowanie leadów
 • Obsługa RFI, RFP i wycen/zamówień
 • Zarządzanie i akceptacja umów
 • Generowanie i wysyłka dokumentów
 • Przepływ i akceptacja procesów
 • Zatwierdzanie kosztów
 • Zgłoszenie zapotrzebowania / wyszukanie produktuów
 • Akceptacja oferty dostawcy / złożenie zamówienia
 • Realizacja zamówienia
 • Zarządzanie uprawnieniami
 • Procesy zgodności z RODO

 • Przetwarzanie faktur
 • Wnioski zapotrzebowania
 • Akceptacja i rozliczanie delegacji
 • Audyt sprawozdań finansowych
 • Prognozy wydatków

 • Onboarding pracowników
 • Wnioski urlopowe
 • Oceny okresowe

Wg. branż

 • Budżetowanie i kontroling
 • Optymalizacja procesów produkcji
 • Zarządzanie umowami
 • Zarządzanie dostawami
 • Obsługa procesów zakupowych i reklamacyjnych
 • Procesy serwisowe
 • Procesy HR

 • Kosztorysowanie inwestycji
 • Zarządzanie budżetem oraz kontroling
 • Zarządzanie podwykonawcami
 • Obsługa procesów zakupowych i reklamacyjnych
 • Zarządzanie dokumentacją
 • Automatyczne generowanie dokumentacji

 • Planowanie
 • Zarządzanie podwykonawcami
 • Rozliczanie kosztów i przychodów
 • Zarządzanie dokumentacją operacyjną
 • Automatyczne generowanie dokumentacji

Główne funkcjonalności

Modeler

Modelowanie procesów

Modeler umożliwia użytkownikom biznesowym projektowanie procesów w prosty i przejrzysty sposób (metodą drag&drop). Za pomocą bloków dodajemy elementy (zadania) określamy ich relację i zależności z pozostałymi elementami procesu. System jest zgodny z BPMN 2.0.

Kreator formularzy

Użytkownicy mogą w prosty sposób (metodą drag&drop) projektować formularze, które następnie mogą być użyte w przepływach pracy, a to wszystko bez konieczności znajomości kodu. Narzędzie pozwala na ustawanie walidacji, jak również tworzyć zależności między poszczególnymi polami.

Form builder screen
Documents

Generator dokumentów

Moduł służący do generowania dokumentów. Do wytworzenia dokumentu potrzebny będzie tylko szablon i uzupełniające go dane z procesu. Moduł pozwala na tworzenie dokumentów docx, pdf oraz xlsx. Istnieje również możliwości zastosowania arkuszy kalkulacyjnych w obliczeniach wykonywanych w procesie.

Zarządzanie uprawnieniami

Moduł zarządzający uprawnieniami poszczególnych użytkowników, poprzez ich przynależność do danego departamentu w organizacji. Moduł pozwala na tworzenie wielu ról z różnym poziomem uprawnień a następnie nadawane ich poszczególnym użytkownikom.

Permissions screen
Documents

Dashboardy

Moduł obrazujący statystyki procesów i przedstawiający poszczególne stany systemu w postaci przejrzystych graficznych interfejsów.

Integracje

 • Active Directory
 • E-mail
 • SMS
 • Płatność online
 • Baza adresowa - TERYT
 • Baza pojazdów - Eurotax
 • Baza pojazdów - Info-Ekspert
 • Niestandardowe - szyte na miarę